Nuffnang ads

Nuffnang ads..klik je..tak kena bayar pun..

Isnin, 16 Januari 2012

Aturcara Kontrak

Perubahan Kerja

- Fasal 24 - menjelaskan perubahan kerja dalam sesuatu kontrak
- perubahan adalah dari segi :
   1. rekabentuk
   2. kualiti
   3. kuantiti kerja
- arahan pindaan/ perubahan kerja boleh menurut budi bicaranya mengeluarkan arahan perubahan kerja berdasarkan :
  1. perkara yang tidak dinyatakan dalam kontrak tetapi berkaitan dengan perkara subjek dan boleh diguna pakai dalam proses reka bentuk.
  2. bila ada tuntutan kerja sebenar yang melibatkan perubahan kerja dalam kontrak yang tidak terkandung dalam harga kontrak.
  3. perubahan kerja yang dikehendaki/ dilaksanakantidak mengubah terma/ syarat kontrak asal.

Fasal 5 - semua arahan yang dikeluarkan oleh pegawai penguasa hendaklah secara bertulis.

- jika arahan lisan dikeluarkan, arahan tersebut tidak boleh terus dikuat kuasa.

Bayaran Kemajuan Kerja

Fasal 47 - JKR 203A

Rabu, 11 Januari 2012

Kaunseling Kelompok


Definisi Kaunseling Kelompok :

1. Corey dalam bukunya Theory Practice of Group Counselling.
- tujuan kaunseling kelompok ialah pencegahan dan juga pengubatan.
-  kaunseling kelompok mempunyai satu matlamat yang tertentu sepertipembelajaran, kerjaya, masalah peribadi atau sosial.
- ia mementingkan perhubungan individu yang menekankan tentang kelakuan, fikiran, perasaan secara sedar.
- isi dan fokus perbincangan ditentukan oleh para peserta.

2. Pandangan Gazdar dan kawan-kawan (1967)
- kaunseling kelompok ialah satu-satunya proses perhubungan individu yang dinamik berasaskan fikiran dan kelakuan secara sedar.
- nilai terapinya tertakluk kepada percaya mempercayai satu sama lain, penerimaan, faham memahami serta kerjasama dalam kumpulan.
- fungsi terapi timbul dalam satu kumpulan yang kecil dimana peserta berkongsi masalah peribadi bersama kaunselor serta rakan sebaya yang lain.

3. Pandangan Gibson dan rakan-rakan (1981) dalam Introduction to Guidance.
- Kaunseling kelompok boleh dilihat sebagai penyesuaian diri yang rutin atau pengalaman perkembangan diri yang disediakan dalam satu kumpulan.
- fokus kaunseling kelompok ialah menolong peserta menghadapi penyesuaian dan perkembangan diri seharian seperti perubahan kelakuan, membaiki kemahiran, perubahan sikap dan nilai, kerjaya atau membuat keputusan dalam hidup.

Matlamat Kaunseling Kelompok

1. untuk menolong setiap peserta mengenali dan memahami diri masing-masing.
2. peserta dapat menerima diri sendiri dan menganggap dirinya manusia berguna.
3. untuk membina kemahiran berfikir serta kemahiran berkomunikasi dikalangan peserta.
4. untuk membina kepekaan terhadap keperluan orang lain. hasilnya bertanggungjawab terhadap kelakuan sendiri.
5. menambah kebolehan mengatasi masalah, membuat keputusan dan mencapai tujuan hidup dunia akhirat.
6. menolong peserta membina kemahiran mendengar secara empati untuk membantu peserta memahami perasaan yang tersembunyi disebalik kata-kata yang dikeluarkan.
7. membolehkan peserta menyatakan perasaannya dengan benar dan tepat.
8. menolong peserta menentukan matlamat tertentu yang boleh diukur dan dilihat melalui kelakuan mereka.
9. menolong peserta membina rasa dipunyai dan diterima oleh orang lain.
10. menolong peserta membina semangat dan berwibawa menghadapi risiko dan menunjukkan kepada mereka bahawa risiko juga  mempunyai ganjaran yang tinggi.

Pemilihan Peserta

- proses pemilihan peserta harus dilakukan dalam dua hala iaitu :

1. kaunselor memberi peluang kepada individu yang berminat untuk bertanya dan membuat keputusan sama ada nak jadi ahli ataupun tidak.

2. kaunselor haruslah menentukan jenis kelompok pada awal-awal lagi. misalnya 10 orang sahaja atau lebih atau kurang.

Bilangan Ahli

1. bilangan ahli dalam sesuatu kelompok terpulang kepada beberapa faktor seperti umur, jenis masalah, pengalaman kaunselor, objektif yang hendak dicapai, masa dan tempat pertemuan.
2. sekiranya ahli kelompok itu terdiri daripada individu yang mempunyai masalah yang berat dan mendesak, maka bilangan yang kecil amat sesuai seperti 2 -4 orang.

Proses Kaunseling Kelompok

- peringkat pertama - permulaan

- peringkat kedua - konflik dan konfrantasi

- peringkat ketiga - perkembangan dan rasa bersepadu

- peringkat keempat - hasil

- peringkat kelima - penamatan (kesimpulan)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...